4

Η 2η Περιοδική Συνάντηση του έργου BECircular πραγματοποιήθηκε στις 23.02.2023, στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Δημιουργίας της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Prilep.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι 12 συμμετέχοντες από τους συνολικά 4 εταίρους του έργου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν αυτοπροσώπως, να παρουσιάσουν νέα μέλη της ομάδας του έργου, που συμμετέχουν στο έργο, να συμφωνήσουν για το πώς να συνεργαστούν αποτελεσματικά, να εδραιώσουν το ιστορικό του έργου καθώς και τις απαιτήσεις του, καθώς και να συναντηθούν και να συζητήσουν προσωπικά με εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής.
Συγκεκριμένα, κάθε εταίρος πραγματοποίησε παρουσίαση όλων των Πακέτων Εργασίας σε σχέση με δραστηριότητες, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα, πιθανές αποκλίσεις και διορθωτικά μέτρα και δραστηριότητες που προβλέπονται τους επόμενους 6 μήνες.
Συμπερασματικά, όλοι οι εταίροι συμφώνησαν ότι η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και των παραδοτέων του έργου είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Ωστόσο, έχει συμφωνηθεί σε συνεννόηση με την Διαχειριστική Αρχή να ζητηθεί παράταση 1 μήνα σχετικά με την πραγματοποίηση της τελικής εκδήλωσης τον Σεπτέμβριο του 2023, για να επιτευχθούν υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής.
Μπορείτε να δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες της συνάντησης:

4 3 2 1

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.