Μετατροπή των ηλεκτρονικών πλατφορμών σε κόμβους Κυκλικής Οικονομίας και Βιοοικονομίας:

a) Πλατφόρμα WasteRReact: το κύριο εργαλείο για γραμμές επισκευής, ροές εργασίας και διαδρομές μάρκετινγκ για ανακαινισμένα υλικά μέσω ηλεκτρονικής παρακολούθησης και προώθησης των επικαιροποιημένων ειδών

b) Πλατφόρμα Symbiosis: ένα εργαλείο αφιερωμένο στην αποτελεσματική αντιστοίχιση υλικών/υπηρεσιών μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων, που οδηγεί σε νέες ιδέες μέσω της ανάπτυξης μοντέλων B2B σχετικά με τη Βιοοικονομία και τη βιομηχανική συμβίωση

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ως καινοτόμο εργαλείο για την παρακολούθηση του προγράμματος καθοδήγησης, που προσφέρει διαδικτυακή εκπαίδευση για νεοφυείς επιχειρήσεις και δομική υποστήριξη σε επιχειρηματίες για την οικοδόμηση της επιχειρηματικής τους ιδέας