Η ομάδα στόχος για τη διάδοση των αποτελεσμάτων από αυτό το έργο μπορεί να είναι τοπικές κοινότητες, ομάδες-στόχοι (νέοι, άνεργοι, επιχειρηματίες, μηχανικοί, επιστήμονες, καλλιτέχνες, τεχνικοί κ.λπ.), μεμονωμένα άτομα και επιχειρήσεις (νέες και προϋπάρχουσες).