Η ΔΙΑΔΥΜΑ, ως ο επίσημος φορέας διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, διαχειρίζεται το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων και είναι ενεργή στην προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό των απορριμμάτων μέσω ανακύκλωσης & επαναχρησιμοποίησης, προωθώντας έτσι την κυκλική οικονομία. Η ΔΙΑΔΥΜΑ είναι ο Lead Beneficiary (LB), λαμβάνοντας υπόψη τη μακροχρόνια εμπειρία της στην ανακύκλωση υλικών, την ευελιξία στις διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες, την οργανωτική εμπειρία στον συντονισμό συνεργατών, τη συμμετοχή σε διεθνή έργα, την ικανότητα σε διασυνδέσεις με υπουργεία και επιχειρηματικούς παράγοντες για τα απόβλητα.

Lead Beneficiary:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε)

Tel: +30 2461045531
Mail: [email protected]

ΔΙΑΔΥΜΑ LOGO ΑΓΓΛΙΚΟ

Budget: 246,617.21

Το CluBE έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη Έρευνας & Ανάπτυξης και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη βιοοικονομία και το περιβάλλον, βελτίωση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και των υποπροϊόντων μέσω της μετατροπής τους σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, επιτρέποντας πρόσβαση σε νέες και διαφοροποιημένες αγορές, στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές και απομονωμένες περιοχές, ενισχύοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη. Τα βασικά μέλη του CluBE περιλαμβάνουν την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, επομένως το CluBe μπορεί να επηρεάσει έμμεσα την Περιφερειακή πολιτική της περιοχής. Επίσης, μέσω της συμμετοχής της σε εθνικά δίκτυα όπως το Hellabiom και το Greek Bioeconomy Forum, μπορεί να επηρεάσει έμμεσα τις σχετικές εθνικές πολιτικές. Το CluBE ηγείται των Πακέτων Εργασίας που σχετίζονται με την Επικοινωνία και τη Διάδοση του έργου καθώς και με τη συμμετοχή της κοινότητας.

Project Beneficiary (2):
CLUSTER ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (CluBE)

Tel: +30 2461056627
Mail: [email protected]

Clube Logo transparent new 2022

Budget: 112,210.17

Το GAUSS Institute είναι ένα Ίδρυμα Νέων Τεχνολογιών, Καινοτομιών & Μεταφοράς Γνώσης που δημιουργήθηκε το 2006 στη Μπίτολα. Ως ισχυρός εθνικός και διεθνής παράγοντας στην υποστήριξη των επιχειρήσεων και την απασχόληση, το GAUSS καθοδηγεί περίπου 80 εταιρείες από την Πελαγονία και τις Νοτιοδυτικές Περιφέρειες που ιδρύθηκαν από το κυβερνητικό πρόγραμμα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και το UNDP για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Το Ινστιτούτο GAUSS είναι βασικός υπεργολάβος για το έργο SYMBIOSIS που αναπτύσσει 6 βασικές μελέτες για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και παρακολουθεί τη λειτουργία της πιλοτικής επαναχρησιμοποίησης. Κατά τη διάρκεια των 14 ετών ύπαρξής του υλοποίησε πάνω από 50 έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το UNDP, τον Κρατικό Προϋπολογισμό της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, ιδιωτικούς πόρους και εταιρείες.

Project Beneficiary (3):
Gauss institute – foundation for new technologies, innovations and knowledge transfer

Tel: –
Mail: [email protected]

Gauss Institute unofficial

Budget: 100,031.00

Η ομάδα της ZMAI έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 20 ερευνητικά έργα σε μακροοικονομικά ζητήματα από το 2014, προωθώντας τη δύναμη της σπουδαίας καθοδήγησης, ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, ενισχύοντας τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης μέσω της εκπαίδευσης ατόμων/εταιρειών. Επιπλέον, έχει εφαρμόσει αρκετά επιτυχημένα προγράμματα επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη της ανάπτυξης νεοφυών εταιρειών στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Η ZMAI έχει καθοδηγήσει και εκπαιδεύσει περισσότερους από 150 νέους επιχειρηματίες με περισσότερες από 25 επιτυχημένες δημιουργίες επιχειρήσεων με πάνω από 250.000 € που συγκεντρώθηκαν από τη χρηματοδότηση εκκίνησης.

Project Beneficiary (4):
Association for Research and Analysis ZMAI

Tel: –
Mail: [email protected]

ZMAI Email Logo

Budget: 122,410.40