1487

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου BeCircular, του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020, η υπάρχουσα διαδικτυακή πλατφόρμα SYMBIOSIS αναβαθμίστηκε με πρόσθετες λειτουργίες και αναδιατάχθηκε για να λειτουργήσει ως κόμβος κυκλικής οικονομίας.

Η Πλατφόρμα SYMBIOSIS είναι ένα εργαλείο αφιερωμένο στην αποτελεσματική αντιστοίχιση υλικών και υπηρεσιών μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων, που σαν αποτέλεσμα έχει τη δημιουργία νέων ιδεών μέσω της ανάπτυξης μοντέλων B2B για την Βιοοικονομία, την Κυκλική Οικονομία και τη Βιομηχανική Συμβίωση.

Σκοπός της διαδικτυακής πλατφόρμας SYMBIOSIS είναι η σύνδεση μεταξύ βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων στις οποίες τα απόβλητα ή τα υποπροϊόντα ενός γίνονται πρώτη ύλη για τον άλλο. Επί της ουσίας η πλατφόρμα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ πολλών διαφορετικών, συχνά γεωγραφικά κοντινών εγκαταστάσεων, που ανταλλάσσουν πόρους (π.χ. υλικά, ενέργεια, νερό και υποπροϊόντα) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα προϊόντων ή πρώτων υλών, οι οποίες διαφορετικά θα εισάγονταν από αλλού ή θα είχαν διαχειριστεί ως απόβλητα.

Στο πλαίσιο του έργου και στην προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η αναβαθμισμένη πλατφόρμα SYMBIOSIS θα λειτουργήσει ως κόμβος κυκλικής οικονομίας, υποστηρίζοντας την επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών καθώς και διευκολύνοντας τη λειτουργία του κέντρου έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α).

Για να δείτε την πλατφόρμα SYMBIOSIS κάντε κλικ εδώ :https://symbiosisplatform.symbiolabs.gr/GR 258387 3

Recommended Posts