1

Почетниот состанок на BeCircular проектот „Зголемување на невработеноста преку претприемништво во циркуларна економија“ се одржа во Кожани, на 10 мај 2022 година, од 10:00 до 14:00 часот. Состанокот се одржа во просториите на Главниот корисник, DIADYMA SA. Проектот BeCircular се спроведува во рамките на „ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција-Република Северна Македонија 2014-2020 година“.

Присутни беа сите партнери на проектот:
1) Управување со отпад од Западна Македонија – DIADYMA S.A. (http://www.diadyma.gr/)
2) КЛАСТЕР за биоекономија и животна средина на Западна Македонија – КЛУБ (http://www.clube.gr)
3) ИНСТИТУТ ГАУС – Фондација за нови технологии, иновации и трансфер на знаење (http://gaussinstitute.org)
4) Здружение за истражување и анализа – ЗМАИ (http://www.zmai.mk)

Поконкретно, на состанокот присуствуваа тринаесет (13) учесници. Проектните партнери разговараа за планот, улогите, одговорностите, очекуваните резултати и испораките на аналитичкиот проект.

Подолу можете да најдете серија фотографии во врска со почетниот состанок:”

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.