1

На 10-ти мај во Центарот за претприемништво и креативност во Прилеп ќе се одржи натпревар на кој ќе учествуваат ученици од гимназијата Пелагонија, со цел да се истакне најдобриот бизнис модел. Жирито заедно со публиката ќе го заклучи резултатот. Подетални информации може да се најдат на следниов начин:
Членови на жирито:
• Претставник од ЗМАИ
• Претставник од ГАУСС
• Претставник од ентитетот Networker кој работи со старт-ап.
• Претставник од Економскиот факултет – Прилеп
Концепт на натпреварот:
Чекор 1: Училиштата што ќе учествуваат треба да го известат ЗМАИ до крајот на април 2023 година. Сите училишта се поканети да аплицираат со еден тим од ученици.
Чекор 2: Почнувајќи од тој момент до 10-ти мај, учениците и нивните наставници ќе работат заедно за да ги развијат најдобрите модели на бизнис платно користејќи ја платформата startapp.mk.
Чекор 3: Тие можат да ги подобрат и тестираат своите идеи користејќи ги материјалите за учење објавени на платформата.
Чекор 4: Тимовите од секое училиште треба да направат видео во траење од 1 минута и да ја презентираат својата идеја.
Чекор 5: За тимовите ќе биде направена обука од професионални обучувачи кои работат со старт-ап компании. Тие ќе бидат мисловни техники за поставување што може да се користат пред потенцијалните инвеститори.
Чекор 6: Усовршување на деловните модели.
Правила на натпреварот:
• Сите тимови ќе ги презентираат своите идеи пред публиката.
• Сите членови на жирито ќе имаат право да постават едно прашање што ќе им помогне да го формираат конечниот резултат.
• Жирито и публиката ќе гласаат за победникот и нивните гласови ќе учествуваат во сооднос 50-50 во конечната одлука.
• На учесниците нема да им биде дозволено да гласаат за својот тим.
• Жирито треба да гласа како што би гласал потенцијалниот инвеститор. И ја објаснуваат својата одлука за изборот.
• Од тројца претставници од публиката ќе биде побарано да го објаснат својот глас.
• Правилата се направени на таков начин што може да се земе предвид стручноста на жирито, но имаме за цел да ги слушнеме мислењата на пошироката публика.
Тимовите на ZMAI и GAUSS како и членовите на жирито ќе работат со победничкиот тим за да им помогнат и да ги менторираат во реализацијата на нивните Бизнис модели и или да им помогнат да ја искористат својата креативност за да најдат работа во регионот и да продолжат напред по завршувањето на нивните гимназиско образование. Овој натпревар е финансиран преку проектот BeCircular со финансиска помош на Европската Унија. Содржината на дадениот материјал е единствена одговорност на партнерите на BeCircular и во никој случај не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија, земјите учеснички и Управниот орган“.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.