Втор ден од завршниот состанок на проектот на БеЦиркулар

Photo 20 10 23 12 14 17 PM

Вториот ден од финалната конференција на проектот БеЦиркулар, организирана од Институтот ГАУСС, се одржа на 20 октомври во хотел Милениум, Широк Сокак 48, 7000 во Битола. На конференцијата присуствуваа претставници на проектните партнери (од DIADYMA, CluBE, Gauss Institute и ZMAI), засегнати страни од Пелагонискиот регион и претставници на релевантни проекти во рамките на програмите Interreg ИПА на ЕУ.
Д-р Игор Неделковски, ректор на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ ја истакна улогата на образованието во процесите на циркуларна економија, истакнувајќи ја значајната улога на БеЦиркулар, кој ги интегрира темите од циркуларната економија во одредени универзитетски курсеви.
За време на конференцијата, официјално беше претставена книгата со наслов „Управување со промените во кружната економија преку кружни (бизнис) модели“, развиена како дел од проектот. Оваа книга ќе послужи како учебник за магистерските студенти.
Конференцијата, исто така, ја прикажа платформата и промотивното видео развиено од Институтот ГАУСС, воведувајќи го кружниот концепт на „Изнајмувајте (не купувајте) сè што ви треба“.
Претставниците на здружението ЗМАИ ги истакнаа активностите, особено новообновениот Центар за претприемништво и креативност во Прилеп, кој служи како центар за идеи за циркуларна економија. Бизнис идеите генерирани таму се претворија во вистински бизниси, привлекувајќи трети лица инвеститори и влегувајќи во фазата на стартување.
Отворената сесија заврши со прашања и дискусии, додека затворената сесија посветена само на проектните партнери, се фокусираше на резултатите од проектите, нивното ширење и потенцијалната идна соработка.

 

87654Photo 20 10 23 12 14 10 PM123