Проектот БеЦиркулар официјално беше затворен на 4 ноември 2023 година

BeCircular post video 1

Затворањето на БеЦиркулар на 4 ноември 2023 година, означува значајна пресвртница во патувањето на проектот. Како дел од сеопфатниот пристап на проектот за документација и дисеминација, и кратко промотивно видео и подолго видео, со детали за развиените резултати од проектот. Овие видеа имаат за цел да понудат длабински увид во различните аспекти на имплементацијата на проектот, истакнувајќи ги клучните достигнувања, успешните стратегии и целокупното влијание врз целните цели.

 

Погледнете ги видеата овде :

https://www.youtube.com/watch?v=qYRgMy-2KAE

https://www.youtube.com/watch?v=YgE1fNpPgRA

Водич за млади претприемачи: циркуларна економија, биоекономија и развој на бизнисот

Прилагоден за млади инженери, научници, уметници и техничари, овој водич нуди специјализирана обука за кружна економија, биоекономија и развој на бизнисот. Целта е да се зајакнат како претприемачи во прекуграничната област, усогласувајќи се со стратегиите на ЕУ за превенција од отпад и промоција на циркуларна економија.

Водичот, исто така, дава акциски увиди за искористување на претприемништвото за зајакнување на вработеноста во циркуларната економија и биоекономијата во прекуграничниот регион.

Активностите се одвиваат во Западна Македонија (Лерин, Грција) и Пелагонија (Северна Македонија). Овој стратешки пристап ја поддржува прекуграничната соработка, капитализирајќи ја близината на подобните програмски области.

За да го погледнете водичот, видете го линкот подолу:
Водич