What is bio economy

Европската комисија ја дефинира биоекономијата како „производство на обновливи биолошки ресурси и конверзија на овие ресурси и текови на отпад во производи со додадена вредност, како што се храна, добиточна храна, производи базирани на био и биоенергија. Неговите сектори и индустрии имаат силен иновациски потенцијал поради нивната употреба на широк опсег на науки, овозможувачки и индустриски технологии, заедно со локалното и премолченото знаење“.

Дали сакате да дознаете повеќе? Кликни тука:”

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.