electric vehicles

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИТЕ

Како дел од проектот „Зголемување на вработеноста преку претприемништво во циркуларна економија – БеЦиркулар“ кој е финансиран од Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка „Грција – Република Северна Македонија 2014-2020“ (85% Европска Унија, 15% национални фондови) , DIADYMA SA беше засилена со три модерни електрични возила со 300 kg корисно оптоварување. Вкупниот трошок изнесува 42.000 евра плус ДДВ.

Со додавањето на трите електрични возила, ефикасноста на DIADYMA ќе се зголеми во прашањата за спречување и повторна употреба на отпад, драстично подобрување на секојдневното работење на Центарот за креативна повторна употреба на материјали. Возилата ќе превезуваат предмети за повторна употреба до и од Центарот за креативна повторна употреба на материјали со што ќе се подобри нивната меѓусебна поврзаност.

DIADYMA го спроведува планот за модернизација на своите услуги, одлучно придонесувајќи за заштита на животната средина и за услугите што им се даваат на граѓаните, како и за нивната свест за прашањата за повторна употреба преку суштински трансформирање на Центарот за креативна повторна употреба на материјали во Центар за поправка и повторна употреба.

Проектот БЕЦиркулар се заснова на концепти на циркуларна економија за создавање работни места за млади инженери, научници, уметници и техничари, дообука и подготовка на младата популација да работи како претприемачи користејќи вештини и знаења од високото образование. Поконкретно, користејќи го знаењето стекнато во претходните проекти, кои го истражуваа потенцијалот на биоекономијата во регионот, како и евидентирањето на отпадот и отпадот што може да се надградат со поправка и повторна употреба, BECircular има за цел да ја искористи оваа можност со основањето и функционирање на центрите за повторна употреба и претприемништво во Лерин и Пелагонија. Со надградба на најсовремената технологија на платформи за циркуларна економија поврзани со работни места, вработување и одржливи бизнис модели, BECircular ќе се обиде да обезбеди излез од невработеноста и ниско платените работни места за младите преку поддршка на создавање нови вработувања можности во прекуграничната област.

Прочитајте го соопштението за медиумите на веб-страницата на DIADYMA овде“”

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.