1487

Во рамките на имплементацијата на проектот БеЦиркулар на европската програма INTERREG IPA CBC Грција – Република Северна Македонија 2014-2020 година, постоечката онлајн платформа SYMBIOSIS е надградена и редизајнирана со дополнителни функции за да дејствува како Циркуларен центар за економија.
Платформата SYMBIOSIS е алатка дизајнирана за поефикасно усогласување на материјалите и услугите помеѓу различни бизниси, создавајќи на овој начин нови идеи преку развојот на B2B модели за биоекономија, кружна економија и индустриска симбиоза.
Главната цел на онлајн платформата SYMBIOSIS е да ги поврзе индустриските капацитети или малите и средните претпријатија, каде што отпадот или нуспроизводите од едниот објект можат да станат суровини за другиот. Платформата ја подобрува соработката помеѓу различни, блиску лоцирани објекти кои разменуваат ресурси (на пример, материјал, енергија, вода и нуспроизводи) кои можат да се користат како замена за производи или суровини, и затоа придонесува за производство на помалку отпад.
Како дел од проектот, со цел да се подобрат обезбедените услуги, надградената платформа SYMBIOSIS ќе се користи како центар за кружна економија, поддржувајќи ја и подобрувајќи ја комуникацијата помеѓу малите и средните претпријатија и поединците, како и олеснување на работата на истражувачкиот и развојниот центар.
За да влезете во платформата SYMBIOSIS, кликнете овде: https://symbiosisplatform.symbiolabs.gr/

Recommended Posts