IMG 62651

Кластерот за биоекономија и животна средина на Западна Македонија (CluBE), во рамките на проектот BeCircular на европската програма INTERREG IPA CBC Грција – Република Северна Македонија 2014-2020 година, во соработка со Комората на Трговија и индустрија од Лерин на 15.05.2023 година во просториите на Комората организираше „Работилница за циркуларна биоекономија со локални бизниси“.
Работилницата беше насочена кон локалните бизниси кои се активни во секторот Биоекономија.
Г-дин Vasileios Balachtsis, проект менаџер на Кластерот за биоекономија и животна средина на Западна Македонија (CluBE) и одговорен за проектот BeCircular, беше координатор на настанот и им даде збор на г-дин Саввас Сапалидис, претседател на Комората, и на г. Василиос Амбас, регионален советник на регионот Западна Македонија и директор на Дирекцијата за земјоделско стопанство (ДАОК), за краток поздрав.
Потоа, г-дин Александрос Везос, проект менаџер и експерт за бизнис и претприемништво на Кластерот за биоекономија и животна средина на Западна Македонија (CluBE) преку своја презентација, ја анализираше и истакна улогата и целите на CluBE.
Последователно, г-дин Василиос Балацис на присутните им го претстави проектот BeCircular и дигиталната платформа SYMBIOSIS. Платформата е надградена во рамките на проектот за да интегрира повеќе функции и во суштина е алатка посветена на ефикасно усогласување на материјали/услуги помеѓу различни бизниси, што води до нови идеи преку развој на B2B модели поврзани со биоекономијата и индустриската симбиоза.
Работилницата беше успешно завршена со отворена дискусија, а главна цел беше размена на идеи меѓу претприемачите и учесниците.

IMG 6257 IMG 62651 IMG 6283 IMG 6272 IMG 6267 IMG 62581 IMG 6253

Recommended Posts