BeCircular post video 1

Затворањето на БеЦиркулар на 4 ноември 2023 година, означува значајна пресвртница во патувањето на проектот. Како дел од сеопфатниот пристап на проектот за документација и дисеминација, и кратко промотивно видео и подолго видео, со детали за развиените резултати од проектот. Овие видеа имаат за цел да понудат длабински увид во различните аспекти на имплементацијата на проектот, истакнувајќи ги клучните достигнувања, успешните стратегии и целокупното влијание врз целните цели.

 

Погледнете ги видеата овде :

https://www.youtube.com/watch?v=qYRgMy-2KAE

https://www.youtube.com/watch?v=YgE1fNpPgRA

Recommended Posts