Водечки корисник:
Управување со отпад од Западна Македонија (ДИАДИМА С.А.)

Тел: +30 2461045531
Пошта: [email protected]

Корисник на проектот (2):
Кластер на биоекономија и животна средина на Западна Македонија (CluBE)

Тел: +30 2461056627
Пошта: [email protected]

Корисник на проектот (3):
Гаус институт – основа за нови технологии, иновации и трансфер на знаење

Тел: –
Пошта: [email protected]

Корисник на проектот (4):
Здружение за истражување и анализа ЗМАИ

Тел: –
Пошта: [email protected]