Прилагоден за млади инженери, научници, уметници и техничари, овој водич нуди специјализирана обука за кружна економија, биоекономија и развој на бизнисот. Целта е да се зајакнат како претприемачи во прекуграничната област, усогласувајќи се со стратегиите на ЕУ за превенција од отпад и промоција на циркуларна економија.

Водичот, исто така, дава акциски увиди за искористување на претприемништвото за зајакнување на вработеноста во циркуларната економија и биоекономијата во прекуграничниот регион.

Активностите се одвиваат во Западна Македонија (Лерин, Грција) и Пелагонија (Северна Македонија). Овој стратешки пристап ја поддржува прекуграничната соработка, капитализирајќи ја близината на подобните програмски области.

За да го погледнете водичот, видете го линкот подолу:
Водич

 

Recommended Posts